Logga in

Alla användarkonton av den gamla typen som hade användarnamn på formen FXXXXXX-X är nu raderade. Det finns nu endast personliga användarkonton som kan få tillgång till en eller flera föreningar. Dessa konton har alltid en e-postadress som användarnamn.

Om ni helt saknar tillgång till er förening i eBas måste ni kontakta förbundet och be dem skapa ett nytt personligt användarkonto åt er. Ni kan därefter lägga till fler användare på egen hand.

Genom eBas kan ni bland annat rapportera årsmöte, verksamhet och medlemmar till förbundet.